Skip to content

GraphQL vs REST API (P1)

Như các bạn đã biết REST là một chuẩn thiết kế phần mềm, nó quy định cách mà client và server sẽ tương tác với nhau.

REST bao gồm các phương thức thông dụng như: GET, PUT, POST, DELETE, PATCH … trong đó:

 • GET: lấy dữ liệu
 • POST: tạo mới
 • PUT: cập nhật (thay đổi)
 • DELETE: Xóa dữ liệu

Điểm mạnh:

 • Dễ mở rộng, tùy biến.
 • Các mã lỗi trả về từ server
 • Dễ tạo document, rest được nhiều tools hỗ trợ điển hình là postman và swagger

Tuy nhiên có điểm mạnh thì cũng sẽ có điểm yếu:

 • Payload (input đầu vào) không được validate.
 • Response (kết quả trả về) không có cấu trúc chung.
 • Nhiều phương thức dẫn đến dễ lầm lẫn.

Vào năm 2015 thì Facebook đã ra đời 1 open source mang tên là GraphQL giúp cho giao tiếp giữa FE và BE dễ dàng hơn.

Lợi ích khi dùng GraphQL:

 1. Giảm bớt lượng API cần viết ra
N

Qua 2 ảnh trên chúng ta cũng thấy được điểm khác nhau giữa REST và GraphQL rồi nhỉ.

Ví dụ:

Mọi phương thức gọi đến BE đều cần thông qua GraphQL.Do đó nó sẽ giảm bớt api giúp tiết kiệm thời gian hơn.

To be continue…

Published inChia sẻ kĩ thuật

Be First to Comment

Leave a Reply