Skip to content

Labo và Fixed Price trong công ty Nhật là gì?

Đa số công ty Nhật về mảng IT ở Việt Nam sẽ có 2 dạng dự án phổ biến là Labo Fixed Price. Với kinh nghiệm trầy vật sống sót biết bao dự án ở công ty Nhật mình sẽ tóm tắt 2 dạng dự án phổ biến này.

Labo

Dạng dự án này chiếm đa số trong mọi công ty IT Nhật, là dạng dự án mà khách hàng bên Nhật sẽ thuê các bạn làm cho họ theo quý hoặc theo năm tùy hợp đồng.
Labo đem lại cho công ty nguồn thu nhập ổn định vì nếu thêm người thì khách hàng Nhật sẽ trả thêm và như đã nói 1 hợp đồng thường ký theo quý hoặc theo năm nên sẽ có tính lâu dài.
1 điểm các bạn coder thích dạng dự án này hơn là vì dự án Labo ít dính deadline, họ sẽ quản lý theo mô hình agile scrum nên chia task làm đủ trong 1 ngày.

Fixed Price

Dạng dự án này thì nói ngắn gọn là khách hàng đưa phía công ty 1 cục tiền to, yêu cầu sau bao lâu sẽ xong dự án họ cần.
Điểm lợi dự án này là ngắn hạn, thường sẽ là 1 quý hoặc dài lắm là 6 tháng.
Điểm bất lợi là rất dễ cháy và lỗ vì lực làm việc team không ổn sẽ kéo theo deadline bị trễ và OT triền miên, phía công ty phải tuyển thêm nhân viên vào thì lúc này tiền công dự án sẽ phình to ra, tệ nhất là trễ deadline với khách hàng, phải xin lỗi và đền tiền.

Làm Labo sướng nhưng các bạn sẽ bị ì vì làm nhàn riết quen dẫn đến lười. Làm Fixed Price thì được luyện tuyệt kỹ deadline cháy tới đít mà vẫn nhâm nhi cốc cà phê ngon lành.

Published inGiải ngố thuật ngữ

Be First to Comment

Leave a Reply