Skip to content

Cách handover nhanh gọn

Ở bài trước mình đã giải thích handover là gì và bao lâu nên làm 1 bản nháp. Ở bài này mình sẽ giải thích những thứ cần làm trước khi bắt tay làm dự án. Link bài trước https://behindthecodes.net/handover/

Folder

Mỗi khách hàng bạn nên tạo 1 folder riêng để sau này có cài git secret hay xóa cũng chỉ cần 1 cú click và 1 dòng lệnh rồi đi cà phê cà pháo thôi 😀

Email

Vô công ty làm thì chắc chắn là ai cũng phải có 1 email của công ty nhưng sẽ có trường hợp khách hàng muốn quản lý nội dung email của bạn. Họ sẽ cấp 1 email riêng cho bạn trên hệ thống họ.
Email của công ty hay của khách hàng thì bạn cũng phải filter bỏ vào 1 folder để khi handover thì bạn chỉ cần export folder trong email ra và thẳng tay xóa nó là xong.

Git

Khi cài git thì bỏ qua bước settings account git trên máy nhé chỉ cần tạo SSH KEY rồi add vào account git để khi xong dự án thì delete SSH KEY trên account đi là xong.

User trên máy tính

Môi trường để chạy được dự án nó cần khá nhiều thứ, browser, ENV (biến môi trường), keychain,…những cái này nó nằm sâu trong system của OS các bạn đang xài. Cài vô thì dễ nhưng gỡ ra phiền lắm nên tốt nhất là tạo 1 user account tương ứng với 1 khách hàng. Xong dự án thì xóa folder rồi xóa luôn user account là chắc ăn nhất.

Đây là những thứ mình hay cấu trúc sẵn trước khi bắt tay vô dự án outsource. Ở công ty product thì có quy trình nên các bạn cứ bám theo đó mà làm là okay.

Published inKinh nghiệm coder