Skip to content

Blog lập cho vui thôi ┬┴┤ ͜ʖ ͡°) ├┬┴

Góc nhìn cuộc sống của người trong ngành IT là như thế náo?

Bạn có tò mò đằng sau những dòng code, những con người ấy sẽ ra sao?

Hãy đến với Behind The Codes để đọc và cảm nhận !!!